УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ТА ПОСЛУГАМИ DIGITALIZATOR.CLUB

(РЕДАКЦІЯ ЧИННА З 14.01.2019)

1.ВСТУП, ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Ця угода є офіційним публічним договором (Офертою) компанії «DIGITALIZATOR.CLUB» про укладення Угоди на нижчезазначених умовах (надалі – Угода).
Під компанією «DIGITALIZATOR.CLUB» в Угоді мається на увазі Фізична особа-підприємець Кузьмін Едуард Валерійович (реєстраційний номер РНОКПП 3339015057), який зареєстрований та діє згідно з нормами чинного законодавства України.
1.2. Угода укладається між компанією «DIGITALIZATOR.CLUB» (надалі за текстом «Адміністратор», «ми» або «нами») та Вами (надалі за текстом «Користувач», «Ви» або «Вами»).
Предметом Угоди є користування матеріалами сайту https://digitalizator.club (надалі за текстом – «Сайт»), а також користування послугами та контентом, що пропонуються на сайті (надалі за текстом – «Послуги» або «Сервіси» чи «Контент»), за винятком послуг, що надаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у межах окремого письмового договору.
1.3. Якщо з Вами не укладено іншого письмового договору або угоди, ваша Угода з компанією «DIGITALIZATOR.CLUB» завжди міститиме щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому документі (надалі – «Загальні умови»). Будь ласка, прочитайте Угоду уважно.
1.4. Користувачем визнається будь-яка фізична особа, яка використовує сайт на платних та/або безоплатних засадах незалежно від факту реєстрації на сайті.
1.5. Сайт надає Користувачам доступ до перегляду та/або прослуховування Контенту, а також можливість користування іншими послугами сайту в режимі реального часу за допомогою сайту, доступних на пристроях, під'єднаних до мережі Інтернет (надалі – «Пристрої»).

2. ЗГОДА З УМОВАМИ УГОДИ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

2.1. Користуючись сайтом та послугами, що пропонуються компанією «DIGITALIZATOR.CLUB» на сайті, Ви вчиняєте акцепт Оферти та укладаєте з нами юридично обов'язкову Угоду про надання Послуг та користування сайтом.
Реєстрація на сайті, підписка на поштову розсилку, оформлення замовлення та оплата Послуг на сайті (введення Ваших платіжних реквізитів) унеможливлюються без отримання вашої згоди з Умовами цієї Угоди та нашою Політикою конфіденційності (без проставляння позначки «Я прочитав (-ла) та погоджуюсь з умовами Угоди та Політики конфіденційності» у відповідному чекбоксі, під формою збору даних.
2.2. Умови оферти (акцепт оферти) приймаються в один із таких способів, але не виключно:
(А) вчиненням дії, що свідчить про згоду з умовами (натисненням на кнопку, проставленням пташки у чекбоксі або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на сайті. У цьому разі Ви укладаєте з нами Угоду про надання послуг у момент натиснення на кнопку «Взяти участь» або «Купити» (чи інше аналогічне поле);
(Б) сплачуючи Послуги без використання систем приймання електронних платежів. У цьому разі Ви приймаєте оферту та укладаєте з нами цю Угоду в момент сплати виставленого нами Вам рахунка (або електронного інвойса);
(В) фактичним користуванням послугами та матеріалами сайту. У цьому разі Ви погоджуєтеся з тим, що ми розглядатимемо факт використання послуг як згоду з умовами Угоди (акцепт оферти);
(Г) відвідуючи сайт і користуючись безкоштовним контентом (матеріалами та послугами), розміщеними у відкритих розділах сайту. У цьому разі Ви також укладаєте з нами Ліцензійну угоду про використання контенту;
(Д) реєструючись на безкоштовний вебінар або оформивши безкоштовну підписку на поштову розсилку.
2.3. Реєструючись на нашому сайті або замовляючи послуги, Ви будь-коли можете перервати процес оформлення придбання Послуг та укладення Угоди або виправити помилки введення до моменту завершення процесу реєстрації чи оформлення замовлення – оплати послуг, квитків або підписки.
Ви також завжди можете зв'язатися з нами та повідомити про помилки введення, яких припустилися, та неточності у ваших персональних даних.
2.4. Використання сайту, будь-яких його послуг, перегляд та/або прослуховування контенту, заповнення та надсилання реєстраційних форм (реєстрація на сайті), надання інформації, перехід за відповідними гіперпосиланнями, а також проставлення відповідної позначки під час реєстрації на сайті та інші дії, зазначені в цій Угоді, є повною та беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами та доповненнями і свідчить про укладення двосторонньої угоди між Адміністратором та Користувачем.
У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди Користувач зобов'язаний полишити сайт і припинити користування Послугами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач зобов'язується використовувати сайт лише з особистою некомерційною метою, дотримуватися умов цієї Угоди, не порушувати прав та законних інтересів Адміністратора та/або правовласників контенту.
3.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цієї Угоди та самостійно відстежувати їх зміни – регулярно (щонайменше раз на чотирнадцять днів) ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди. Продовження використання сайту після будь-яких змін та/або доповнень Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
3.3. Необізнаність Користувача з цими умовами Угоди не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених Угодою, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.
3.4. Користувач підтверджує досягнення 18-річного або іншого віку, мінімально дозволеного в Україні для перегляду відповідного контенту та/або для можливості здійснення оплати за використання Послуг у випадках, передбачених Адміністратором.
Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до використання Послуг та/або здійснення оплати за Послуги без згоди батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників чи інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Інакше відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України.
Адміністратор не несе відповідальності за законність користування Послугами та/або перегляд/прослуховування контенту Користувачем/фізичною особою.
3.5. Користувач гарантує, що під час використання сайту не вчиняє та не вчинятиме будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання сайту.
3.6. Користувач, зареєстрований на сайті, має право розміщувати в спеціальних чатах сайту коментарі щодо Послуг Адміністратора.
3.7. Користувач не має права розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію в своїх коментарях або використовувати сайт для реклами чи іншого стимулювання продажу будь-яких товарів та/або послуг у будь-який інший не погодженим із адміністрацією спосіб.
3.8. Користувач зобов'язується у своїх коментарях утримуватися від розміщення інформації в текстовій або іншій формі, яка:
3.8.1. Принижує честь і гідність, порушує права та свободи інших Користувачів та/або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, вочевидь неправдиву інформацію та таку, що паплюжить честь і гідність.
3.8.2. Порушує права інтелектуальної власності Адміністратора, інших Користувачів і третіх осіб чи в будь-який інший спосіб порушує умови цієї Угоди або чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди, та/або країни перебування/реєстрації інших Користувачів або третіх осіб.
3.9. Користувач несе повну відповідальність за свої дії у зв'язку з розміщенням коментарів і зобов'язується врегулювати спори, претензії, вимоги третіх осіб, висунуті у зв'язку з цим, самостійно та власним коштом.
У разі притягнення Адміністратора до відповідальності за розміщений Користувачем коментар або іншу інформацію, Адміністратор має право вжити заходів щодо встановлення місцеперебування та розшуку Користувача для притягнення такого Користувача як співвідповідача та/або відшкодування заподіяної шкоди.
3.10. Розміщуючи власний контент, Користувач зобов'язується дотримуватися вимог законодавства України та країни перебування.
У будь-якому разі Користувачеві забороняється публікувати контент порнографічного, сексуального характеру, контент, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, містить погрози або наклеп.
Крім того, контент Користувача також не має порушувати прав Адміністратора та/або третіх осіб. Це положення застосовується щодо майнових та особистих немайнових прав Адміністратора та/або третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторського права та права на товарний знак і торгове найменування).
Користувач зобов'язується не порушувати прав Адміністратора та/або третіх осіб під час розміщення коментарів/відгуків, фото профілю чи будь-яких картинок, що їх публікує Користувач.
Адміністратор має право в будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений Користувачем, якщо вважатиме, що він порушує права Адміністратора та/або третіх осіб чи вимоги законодавства України та/або країни перебування Користувача. Також у разі порушення Користувачем умов цього пункту Адміністратор має право надіслати Вам письмове попередження і тимчасово заблокувати обліковий запис Користувача та призупинити надання Послуг Користувачеві або розірвати Угоду з Користувачем в односторонньому порядку без компенсації Користувачеві будь-яких коштів/збитків.
3.11. Користувач гарантує дотримання всіх Умов Угоди та правил, з якими йому буде запропоновано ознайомитися під час оформлення замовлення та/або користування Послугами, що пропонуються на сайті. Користувач погоджується, що не буде приймати участь у діяльності, яка порушуватиме функціонування сайту, надання Послуг або пов'язаних із ними серверів та мереж.
Користувач бере на себе повну відповідальність за будь-які порушення своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою, а також за всі наслідки таких порушень.
3.12. Погоджуючись з умовами Угоди, Користувач надає свою згоду на отримання від Адміністратора в будь-який час письмових повідомлень, рекламних розсилок, інформаційних повідомлень та інших матеріалів за номером телефону та e-mail, зазначеними під час реєстрації.
В окремих випадках за необхідності Користувач може відмовитися від їх отримання.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Адміністратор зобов'язується відкрити Користувачеві доступ до сайту та Послуг у порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.
4.2. Адміністратор має право на власний розсуд і без додаткового попередження Користувача обмежити доступ Користувача до сайту та платних послуг (відповідного контенту), в тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік та інші характеристики контенту, іншої інформації, розміщеної на сайті, а також функціональні параметри сайту.
Погоджуючись із цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію адміністрацією прав, передбачених цим пунктом Угоди.
4.3. Адміністратор має право вчиняти будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, яке застосовується щодо цієї Угоди, для недопущення: несанкціонованого доступу до сайту, розміщеного на них контенту; дестабілізації роботи сайту та інших дій, що порушують права та законні інтереси Адміністратора та/або правовласників контенту.
4.4. Адміністратор надає Користувачеві доступ до контенту для легального некомерційного індивідуального використання у способи, зазначені у цій Угоді.
Передача третім особам доступу до перегляду контенту, в тому числі для групового перегляду та/або відтворення (в тому числі, але не обмежуючись, продаж або інше відчуження Користувачем свого акаунту на сайті), є грубим порушенням умов Угоди. У цьому разі Адміністратор залишає за собою право без попередження:
(А) блокувати профіль такого Користувача (Недобросовісний Користувач)
та/або
(Б) блокувати приймання платежів з платіжних карток такого Користувача
та/або
(В) відключити такого Користувача від Послуг, передбачених цією Угодою
та/або
(Г) обмежити та/або блокувати доступ такому Користувачеві до перегляду раніше придбаних Послуг (контенту), без повернення Користувачеві (третім особам, які отримали доступ до Профілю такого Користувача з метою придбання та/або перегляду контенту) сплачених коштів
та/або
(Д) застосовувати інші методи для запобігання неавторизованій передачі доступу до Послуг і контенту сайту іншим Користувачам або третім особам.
Користувач, який надає доступ до свого профілю третім особам, самостійно несе ризик можливих претензій з боку третіх осіб, яким недобросовісний Користувач неправомірно надав доступ до свого профілю, та зобов'язується врегулювати всі можливі претензії таких третіх осіб власними силами та власним коштом, без залучення Адміністратора.
4.5. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди Адміністратор має право використати всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно, звертатися до правоохоронних і судових органів для притягнення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності за скоєне правопорушення.
4.6. Адміністратор має право на власний розсуд, без попередження Користувача та пояснення причин, змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо.
Водночас Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть бути завдані Користувачеві такими діями.
4.7. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати та/або доповнювати Угоду, умови програм лояльності, наявність подарунків, вимоги щодо доступу до перегляду контенту тощо в будь-який час без будь-якого попередження Користувача.
4.8. Адміністратор має право на власний розсуд встановлювати будь-які обмеження щодо використання сайту, а також у будь-який час змінювати цю Угоду в односторонньому порядку, без отримання згоди Користувача.
4.9. Адміністратор має право встановити вікові обмеження для доступу Користувачів до сайту та контенту. Користувачі, які не досягли зазначеного Адміністратором віку, зобов'язуються утримуватися від доступу до сайту і такого контенту.
4.10. Адміністратор не здійснює попередньої модерації коментарів, розміщених Користувачем в окремих розділах сайту (чатах).
Адміністратор вживає заходів для захисту прав і законних інтересів виключно після звернення зацікавленої особи до Адміністратора у порядку, встановленому цієї Угодою.
Адміністратор залишає за собою право обмежити та/або вилучити із сайту функцію коментарів без жодного повідомлення Користувачів.

5. ОПИС ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

Види Послуг
5.1. Адміністратор надає Користувачеві Послуги доступу до сайту і контенту на таких умовах:
5.1.1. Безкоштовний доступ до сайту і контенту означає надання адміністрацією Користувачеві можливості доступу до Послуг і Контенту, що доступні у відкритих розділах сайту і поширюються безкоштовно.
5.1.2. Платний одноразовий доступ означає доступ Користувача до одноразових Послуг (семінари, практикуми тощо), які надаються на платній основі протягом визначеного періоду часу. У цьому разі після закінчення зазначеного періоду часу надання Платних одноразових послуг припиняється автоматично в момент закінчення зазначеного періоду надання Послуг, що не передбачає будь-яких дій з боку Користувача.
5.1.3. Доступ за підпискою (платний доступ) означає надання адміністрацією Користувачеві можливості доступу до визначених розділів сайту та окремих Послуг і Контенту протягом строку дії Доступу за підпискою та відповідно до правил, обмежень і технічних вимог, зазначених у цій Угоді.
Водночас Адміністратор має право надавати в межах надання Доступу за підпискою декілька видів (типів) Доступу за підпискою.
Доступ за підпискою починає діяти з моменту його оплати Користувачем і відображення факту оплати такої послуги в системі приймання електронних платежів або з моменту надання Користувачем підтвердження оплати рахунка (електронного інвойса), виставленого Адміністратором без використання систем приймання електронних платежів.
З інформацією щодо видів (типів) Платного разового доступу та Доступу за підпискою Користувач зобов'язується ознайомлюватися самостійно у відповідному розділі сайту.
Порядок надання та оплати Послуг
5.2. Послуги Платного одноразового доступу надаються Користувачеві на таких умовах:
5.2.1. Платний одноразовий доступ надається Користувачеві за умови здійснення таким Користувачем відповідної плати за такий доступ.
Платний одноразовий доступ надається виключно після реєстрації Користувача на сайті.
5.2.2. Вартість Платного одноразового доступу може відрізнятися, і доступ може надаватися до перегляду різних видів контенту, що можуть пропонуватися на розсуд Адміністратора Користувачеві як декілька одночасно, так і по одному.
Вартість Платного одноразового доступу, способи та умови оплати зазначені у відповідних розділах інтерфейсу сайту.
5.2.3. У разі неможливості надання Платного одноразового доступу з вини Адміністратора щодо вибраного та оплаченого Користувачем типу доступу, Адміністратор на письмовий запит Користувача повертає вартість оплаченого доступу протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання відповідного запиту Користувача.
5.2.4. Вартість Платного одноразового доступу та перелік Послуг і контенту, доступного для перегляду Користувачами за допомогою такого доступу, можуть бути змінені Адміністратором будь-коли на власний розсуд без будь-якого попередження Користувача.
5.2.5. Здійснюючи оплату Платного одноразового доступу, Користувач повідомлений та погоджується з тим, що:
(А) Користувач і Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують і погоджуються, що надання Платного одноразового доступу вважається наданим у момент його оплати Користувачем, крім випадків, передбачених пунктом 5.2.3. цієї Угоди.
(Б) Послуга Платного одноразового доступу вважається наданою Адміністрацією належним чином і в повному обсязі незалежно від факту використання Користувачем наданого Платного одноразового доступу.
(В) Після закінчення строку дії Платного разового доступу такий доступ стає недоступним для Користувача.
5.2.6. Користувач розуміє та погоджується з необхідністю сплати додаткових комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за Платний разовий доступ.
Розмір комісії за здійснення оплати Платного одноразового доступу зазначається на сайті платіжної системи, через яку здійснюється оплата, і може відрізнятися залежно від способу оплати.
5.3. Послуги Доступу за підпискою надаються Користувачеві на таких умовах:
5.3.1. Доступ за підпискою може надаватися Користувачеві за умови внесення таким Користувачем відповідної плати за платний доступ.
Доступ за підпискою надається виключно після реєстрації Користувача на сайті.
5.3.2. Доступ за підпискою може мати різну вартість і надавати доступ до перегляду різних видів контенту, які можуть пропонуватися на розсуд Адміністратора Користувачеві як декілька одночасно, так і по одному.
Вартість Доступу за підпискою, способи та умови оплати зазначені у відповідних розділах інтерфейсу сайту.
5.3.3. У разі неможливості надання Доступу за підпискою з вини Адміністратора з вибраним та оплаченим Користувачем типом Доступу за підпискою протягом більше ніж 3 (три) доби поспіль з дати оплати відповідного Доступу за підпискою, Адміністратор на письмовий запит Користувача продовжує Користувачеві строк дії Доступу за підпискою на відповідний період (за наявності такої можливості).
У цьому разі Користувач надсилає відповідний запит на електронну адресу Адміністратора, зазначену у цій Угоді.
5.3.4. Вартість Доступу за підпискою та перелік Послуг і контенту, доступного для перегляду Користувачами за допомогою такого доступу, можуть бути змінені Адміністратором будь-коли на власний розсуд без будь-якого попередження Користувача.
5.3.5. Сплачуючи Доступ за підпискою, Користувач повідомлений та погоджується з тим, що:
(А) Користувач і Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують і погоджуються, що Доступ за підпискою вважається наданим у момент його оплати Користувачем.
(Б) Послуга Доступу за підпискою вважається наданою Адміністрацією належним чином і в повному обсязі, незалежно від факту використання Користувачем наданого Доступу за підпискою на сайті.
(В) Після закінчення строку дії Доступу за підпискою такий доступ стає недоступним для Користувача.
(Г) Оплата Доступу за підпискою може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але у разі його попередньої згоди на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів із банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі користувача тощо, згідно з правилами та умовами банку та/або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку.
Цей пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком із його рахунку у разі вибору опції «автоматичне продовження» в своєму профілі та/або під час оформлення будь-якого типу Доступу за підпискою.
Автоматичне списання коштів за Доступ за підпискою відбувається систематично, відповідно до вибраного Користувачем типу Доступу за підпискою, незалежно від строку закінчення дії попереднього періоду, до початку дії наступного періоду Доступу за підпискою в розмірі вартості такого доступу.
У разі невдалої спроби списання коштів із рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання може бути повторене до моменту успішного списання коштів.
Користувач може будь-коли скасувати автоматичне списання у своєму профілі або звернувшись до Адміністратора за телефонним номером, зазначеним у цій Угоді.
Строк Доступу за підпискою становить 30 (тридцять) календарних днів із відповідною вартістю такого доступу за 30 (тридцять) календарних днів, і починається з дня, наступного за днем здійснення оплати (автоматичного списання оплати) за такий доступ.
5.3.6. За тривалістю доступ за підпискою становить:
(А) 1 місяць, що дорівнює 30 (тридцяти) календарним дням.
У разі зміни вартості Доступу за підпискою та/або запровадження його різновидів (типів), Адміністратор повідомляє про це Користувача, зазначивши відповідні зміни на сайті.
5.3.7. Користувач розуміє та погоджується з необхідністю сплати додаткових комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за Доступ за підпискою (в тому числі у випадках автоматичного списання).
Розмір комісії за здійснення оплати Доступу за підпискою зазначається на сайті платіжної системи, через яку здійснюється оплата, і може відрізнятися залежно від способу оплати.
Порядок відмови від Послуг
5.4. Порядок відмови Користувача від Платного одноразового доступу та Доступу за підпискою:
5.4.1. Користувач має право відмовитися від Платного одноразового доступу до дати фактичного надання Адміністратором такого доступу, надіславши відповідну вимогу Адміністратору на електронну адресу, зазначену в цій Угоді. Після отримання від Користувача такої вимоги Адміністратор блокує Користувачеві доступ до оплачених, але не наданих Послуг і контенту та повертає Користувачеві вартість оплаченого Платного одноразового доступу протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання вимоги.
У разі відмови Користувача від Платного одноразового доступу після початку періоду його надання, сплачена вартість такого доступу не повертається Користувачеві.
5.4.2. Користувач має право відмовитися від першого місяця Доступу за підпискою протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати такого доступу, надіславши відповідну вимогу Адміністратору на електронну адресу, зазначену в цій Угоді. Після отримання від Користувача такої вимоги Адміністратор блокує Користувачеві доступ до оплачених Послуг і контенту та повертає Користувачеві вартість оплаченого Доступу за підпискою протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання вимоги.
5.4.3. Користувач має право відмовитися від другого та/або наступних місяців Доступу за підпискою (в т. ч. від автоматичного списання оплати за доступ), надіславши відповідну вимогу Адміністратору на електронну адресу, зазначену в цій Угоді. Після отримання від Користувача такої вимоги Адміністратор блокує Користувачеві доступ до оплачених Послуг і контенту після закінчення строку оплаченого Доступу за підпискою без відшкодування Користувачеві вартості такого оплаченого допуску.
5.5. Грошовою одиницею вартості Послуг, обліку наданих/спожитих Послуг є гривня.
5.6. Адміністратор здійснює розрахунки з Користувачем самостійно або із залученням третіх осіб (партнерів/комісіонерів/агентів) тощо.
5.7. Заповнюючи в своїх профілях на сайті дані своєї банківської картки для оплати послуг, Користувач надає безумовну згоду на зберігання Адміністратором у зашифрованому вигляді токена картки (унікального цифрового ідентифікатора), за допомогою якого Користувач може надалі здійснювати оплату Послуг на сайті без необхідності введення платіжних даних банківської картки.
5.8. Користувач погоджується з такими додатковими умовами щодо способів і порядку оплати:
5.8.1. Доступні способи оплати Послуг розміщено на сайті.
5.8.2. У разі оплати Послуг банківським переказом Ви зобов'язані повідомити нам про здійснений платіж і надіслати зображення документів, які підтверджують оплату Послуг, на адресу електронної пошти, зазначену в цій Угоді. Користувач розуміє та гарантує, що, сплачуючи Послуги банківським переказом, він підтверджує свою згоду із цієї Угодою.
5.8.3. У разі сплати Адміністратором спеціальних комісій або виникнення інших витрат через відхилення платежу з вини Користувача (наприклад, недостатньо коштів на картці; допустимий кредитний ліміт за карткою вже вичерпано), Адміністратор залишає за собою право додатково списати з картки/рахунку Користувача суму фактично понесених ним витрат.
5.8.4. Адміністратор зберігає за собою право у будь-який момент на власний розсуд змінити спосіб оплати Послуги, яку придбає Користувач, та/або відмовитися від передбаченого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення сторонами зобов'язань, надання недостовірної інформації під час укладення або виконання Угоди сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.
6.2. Відповідальність Адміністратора.
6.2.1. Адміністратор несе відповідальність у разі порушення взятих на себе зобов'язань (порушення строків надання послуг, надання Послуг неналежної якості) в порядку, передбаченому цією Угодою та положеннями чинного законодавства України про захист прав споживачів.
6.2.2. Сукупна відповідальність Адміністратора за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної Послуги неналежної якості або Послуги, наданої з порушенням строків.
6.2.3. У разі порушення Адміністратором строків надання Послуг наша відповідальність обмежується виключно:
(А) продовженням строків надання Послуг або (за вибором Адміністратора)
(Б) наданням Послуг у нові строки до повного виконання наших зобов'язань.
6.2.4. У тих випадках, коли відповідальність Адміністратора обмежена або унеможливлюється, те саме обмеження відповідальності або її унеможливлення стосується і працівників або агентів Адміністратора.
6.3. Адміністратор не несе відповідальності:
6.3.1. За неможливість надання послуг унаслідок причин, що від нього не залежать, включно з форс-мажором, порушенням роботи ліній зв'язку, несправністю обладнання та програмного забезпечення, що не належать Адміністратору.
6.3.2. За повне або часткове переривання надання Послуг унаслідок заміни обладнання, програмного забезпечення чи здійснення інших робіт, спричинених необхідністю підтримання роботоздатності та розвитку технічних засобів (за умови попереднього повідомлення Користувача).
6.3.3. За порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується Користувачем для отримання Послуг.
6.3.4. За втрату Користувачем конфіденційної інформації або її частини у разі відсутності вини Адміністратора.
6.3.5. За будь-які збитки Користувача та/або третіх осіб, які виникли не з вини Адміністратора.
6.4. Відповідальність Користувача.
6.4.1. Користувач несе відповідальність:
(А) за достовірність і правильність реєстраційних та платіжних даних, зазначених ним під час реєстрації на сайті або оформлення замовлення Послуг.
(Б) за використання третіми особами облікових даних, що використовуються для отримання доступу до Послуг;
(В) за використання матеріалів, які розміщені на сайті або надаються під час надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, поширення або передачі третім особам.
(Г) за порушення Умов користування Послугами та порядку здійснення платежів за Послуги.
(Д) за втручання в роботу сайту та доступних сервісів або спробу отримати до них доступ поза інструкціями Адміністратора.
6.4.2. Користувач несе відповідальність за контент і матеріали, що їх він розміщує на сайті або у чатах під час користування Послугами. У цьому разі Адміністратор не несе жодної відповідальності за матеріали, що їх розміщує Користувач, і не відстежує їх.
6.4.3. У разі порушення взятих на себе зобов'язань, зазначених у цій Угоді (в т. ч. з урахуванням положень статті 6), Користувач зобов'язується відшкодувати Адміністратору всі збитки, що їх зазнав Адміністратор унаслідок задоволення претензій третіх осіб (чиї права порушив Користувач). Адміністратор залишає за собою право пред'явити Користувачеві претензію у разі втрат та інші вимоги у порядку регресу.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГАРАНТІЙ

7.1. Адміністратор не надає жодних гарантій того, що користування Послугами забезпечить Користувачеві досягнення фінансових та будь-яких інших результатів. Дані та контент, які надаються під час використання платних та безоплатних Послуг та інших матеріалів сайту, мають лише рекомендований характер.
7.2. Купуючи платні Послуги або використовуючи безоплатний контент, Користувач погоджується, що використовує контент виключно на власний розсуд і несе за це самостійну (односторонню) відповідальність.
7.3. Адміністратор не несе жодної відповідальності за ймовірний недоотриманий Користувачем прибуток, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути під час використання матеріалів сайту.
7.4. Результати різних Користувачів можуть значно різнитися у разі користування тими самими Послугами. Подані на сайті кейси та історії успіху наведено для демонстрації результатів конкретних осіб і не є обіцянкою чи гарантією досягнення іншими Користувачами таких самих результатів, навіть у разі копіювання стратегій та дій, які були вчинені цими особами для досягнення певних фінансових та інших результатів.
7.5. Використовуючи Послуги, контент та інші матеріали сайту, Користувач відмовляється від судових позовів та інших форм претензій до Адміністратора щодо отриманих Користувачем результатів під час використання контенту та користування Послугами.
7.6. Користувач розуміє, що його незгода з думкою тренерів або спікерів Адміністратора, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.

8. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ АДМІНІСТРАТОРА

8.1. Залежно від придбаних Користувачем Послуг Ви отримуєте доступ до визначеного контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені та/або в будь-якому разі належать Адміністратору, незалежно від факту реєстрації і території їх дії.
8.2. Адміністратор надає Користувачеві невиключне право, що не передається (обмежену ліцензію), на використання контенту з особистою метою, на умовах цієї Угоди, на весь строк надання Послуг.

9. ПОЛОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Усі матеріали та контент, розміщені на сайті https://digitalizator.club а також матеріали та контент, що надаються Користувачеві під час надання платних Послуг, є об'єктом авторського права, виключні права на використання якого належать Адміністратору.
9.2. Право використання матеріалів і контенту, що є складовими сайту або отримані Користувачем під час надання Послуг, обмежено використанням матеріалів і контенту з особистою некомерційною метою і не допускається в інших випадках.
9.3. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та поширення матеріалів, що розміщені на сайті або надаються Користувачеві під час надання платних Послуг, так само як і використання матеріалів і контенту з комерційною метою, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено та переслідується законом.
9.4. Користувач зобов'язується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не обмінювати та не перепродавати Послуги з будь-якою метою, якщо право на це не було надано Вам правовласником в окремому письмовому договорі, а також не використовувати інші об'єкти інтелектуальної власності без письмової згоди Адміністратора.
9.5. Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до цієї Угоди, для отримання доступу до перегляду такого контенту, є порушенням авторського права, і Користувач самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України та/або країни перебування Користувача, за такі дії.
9.6. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до законодавства України та/або країни надання послуг і міжнародного законодавства і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Зверніть увагу, що, користуючись сайтом або Послугами, заповнюючи реєстраційні форми на сайті, Ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності та надаєте згоду на збір та обробку ваших персональних даних на зазначених умовах.
10.2. Якщо Ви не погоджуєтеся з ними, припиніть використання сайту.
10.3. Адміністратор обробляє персональні дані Користувача відповідно до нашої Політики конфіденційності, розміщеної на сайті.
10.4. Користувач зобов'язується й гарантує зазначати точні та достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Користувач усвідомлює та погоджується, що надання недостовірної інформації Адміністратору може спричинити, серед іншого, неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від Адміністратора, розірвання цієї Угоди.
10.5. Адміністратор має право зберігати й обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Користувачем на сайті або надається Адміністратору в інший спосіб (включаючи IP та MAC-адреси Користувача, дані щодо місцезнаходження Користувача, версії операційної системи та налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до сайту тощо).
10.6. Адміністратор вживає всіх необхідних та достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

11. СТРОК ДІЇ УМОВ УГОДИ

11.1. Умови Угоди діють до моменту зміни або відкликання Адміністратором.
11.2. Припинення дії (відкликання) цих умов Угоди не вплине на будь-які юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли щодо Вас та Адміністратора та виникли до моменту припинення дії умов Угоди.

12. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

12.1. Ця Угода вважається укладеною на невизначений строк і є чинною до моменту розірвання Вами або Адміністратором.
12.2. Ця Угода, укладена Вами у зв'язку з користуванням безкоштовними Послугами, придбанням Платного одноразового доступу або Доступу за підпискою, діє до повного виконання зобов'язань сторонами.
12.3. Користувач має право припинити користування сайтом та Послугами будь-коли без зазначення причини.
Для припинення користування платними Послугами повідомте нас про це, звернувшись до служби підтримки Користувачів за одним із номерів телефонів, зазначених на сайті.
Будь ласка, зверніть увагу, що після відмови від Послуг (розірвання Угоди) Ви втратите доступ до всього придбаного контенту та доступних Послуг. У разі якщо на момент розірвання Угоди Ви все ще маєте доступ до придбаного пакета Послуг, будь-яку суму, яку Ви сплатили за Послуги та користування сайтом, не буде Вам повернено, в тому числі і вартість фактично не використаних Послуг.
12.4. Адміністратор залишає за собою право розірвати Угоду з Користувачем без зазначення причин, за умови надсилання Користувачеві письмового повідомлення не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання.
12.5. Адміністратор у будь-який момент (без попереднього повідомлення та без повернення плати за Послуги) має право розірвати укладену з Користувачем Угоду:
12.5.1. Якщо Ви порушили будь-яке положення Угоди (або вчинили дії, що явно свідчать про Ваше небажання або нездатність дотримуватися умов Угоди).
12.5.2. Якщо Адміністратор змушений зробити це згідно з вимогами законодавства України та/або країни перебування Користувача (наприклад, якщо надання Вам послуг є незаконним або більше не є законним).
12.5.3. Якщо Адміністратор припиняє надання Послуг у країні, де мешкає/перебуває або користується Послугами Користувач.
12.5.4. Якщо надання Послуг стає нерентабельним на думку Адміністратора.
12.5.5. Якщо Користувач спробує втрутитися у роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Адміністратора та його партнерів та/або грубо порушить умови Угоди та/або Адміністратор запідозрить Користувача в цьому, Адміністратор має право призупинити або повністю заблокувати Користувачеві доступ до сайту та Послуг.
12.6. Кожна сторона має право відмовитися від Угоди в односторонньому порядку з вагомих підстав. Зокрема, ми маємо право анулювати Ваш акаунт (профіль) та розірвати Угоду негайно у разі, якщо Ви повторно грубо порушуєте умови Угоди, а також у разі виникнення заборгованості з оплати Послуг.
12.7. Адміністратор залишає за собою право змінювати або доповнювати текст цієї Угоди, розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення та нову редакцію Угоди. Наполегливо рекомендується часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині Угоди.
12.8. У разі зміни положень Спеціальних умов, що розміщені на сторінці Послуги, ми розмістимо нову редакцію Спеціальних умов безпосередньо на сторінці з описом Послуги.
12.9. Якщо ви не заперечуєте щодо чинності нових умов Угоди та нових Спеціальних умов й надалі користуєтеся Послугами, вважається, що ви погодилися з новою редакцією відповідних умов.
12.10. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що використання Послуг після змін умов Угоди або Спеціальних умов розглядається нами як ваша згода з цими умовами. У разі якщо Ви заперечуєте щодо нової редакції умов, ми беззастережно зберігаємо за собою право односторонньої відмови від Угоди в установленому порядку.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Ця Угода та Спеціальні умови складають Угоду про надання Послуг та користування сайтом між Вами й Адміністратором, регулюють порядок надання Послуг (за винятком послуг, що надаються на підставі окремого письмового договору в разі його наявності) і повністю замінюють усі попередні Угоди та домовленості між Вами й Адміністратором.
13.2. У разі розбіжностей між Спеціальними умовами та умовами цієї Угоди, положення Спеціальних умов щодо відповідної Послуги мають переважну силу. Якщо будь-який судовий орган, уповноважений розглядати цей спір, визнає недійсність будь-якого положення, відповідне положення буде вилучено з Угоди, водночас чинність решти положень буде збережено. Решта положень Угоди будуть чинні, і їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.
13.3. Положення цієї Угоди регулюються чинним законодавством України. Питання, не врегульовані Угодою, мають бути вирішені відповідно до законодавства України.
13.4. Усі спори, розбіжності, вимоги та претензії щодо цієї Угоди мають вирішуватися за допомогою переговорів. У разі недосягнення згоди між сторонами за допомогою переговорів, спір має вирішуватися в судовому порядку за місцем перебування Адміністратора відповідно до чинного законодавства України.
13.5. Заголовки в Угоді наводяться для зручності та не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.
13.6. Усі терміни, які в тексті цієї Угоди пишуться з великої літери, мають ті самі значення, які наведені для них у цій Угоді, та їх значення поширюється на всі словоформи як однини, так і множини.
13.7. Будь-яке зобов'язання сторони не вчиняти будь-якої дії передбачає зобов'язання не допускати вчинення такої дії.
13.8. У разі подання Користувачем скарги, зокрема якщо Користувач є власником порушеного авторського права, скарги щодо розміщеного на сайті контенту, Користувач зобов'язаний надати документи, що підтверджують наявність авторських прав та інші підстави для скарги, чітку аргументацію та контактні дані для зв'язку.

14.СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

14.1. Якщо Ви є юридичною особою (для уникнення непорозумінь термін «Ви» щодо юридичних осіб в цих умовах означає організацію), то приватна особа, яка погодилася з умовами від імені Вашої організації, заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від Вашого імені та має достатньо повноважень погодитися з умовами цієї Угоди від Вашого імені.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМІН ЕДУАРД ВАЛЕРІЙОВИЧ
04050, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців 77
Реєстраційний номер РНОКПП 3339015057
Тел. в Україні: +380 67 493 0017
email: [email protected]